08-732 60 40 info@rorpartner.se

Tjänster

VVS-arbeten

Vi har kompetent ledning, ansvarsfullt yrkesfolk och med moderna produktionsmetoder utföra kostnadseffektiva och säkra VVS-installationer. 

Service & underhåll

Många väljer att teckna löpande underhållsavtal för sina fastigheter med oss på Rörpartner. Kontakta oss för mer information.

Värmepumpar/värmepannor

För att kunna leverera en komplett värmepumpsanläggning, så säljer och installerar vi Nibes effektiva värmepannor. Genom att installera någon form av värmepumpslösning så kan man minska uppvärmningskostnaderna. Vi har stor erfarenhet och säljer samt installerar värmepumpar från Nibe.

Fettavskiljare

Vi installerar fettavskiljare och matkvarnar till livsmedelsverksamheter så att spillfett inte går ut i det avloppsnätet. Kontakta oss för mer information.

BRF & Fastighetsägare

Vi erbjuder serviceavtal med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare för att hjälpa till med underhåll av alla typer av rörarbeten för att undvika framtida vattenskador eller olyckor men även för att serva och hjälpa medlemmar i föreningar som behöver VVS service.

KONTAKTA OSS GÄRNA FÖR EN OFFERT