Värmepumpar/Värmepannor

Värmepumpar

Genom att installera någon form av värmepumpslösning så kan man minska uppvärmningskostnaderna med upp till 80 procent. Vi har stor erfarenhet och säljer samt installerar värmepumpar från Nibe.

Kontakta oss så hjälper vi till att välja rätt pump!

Värmepannor

För att kunna leverera en komplett värmepumpsanläggning, så säljer och installerar vi Nibes effektiva värmepannor.

Vid installation av värmepump eller värmepanna, kan ROT-avdrag göras.