Service

Inom affärsområdet finns kompetens och resurser för att leda, utveckla och genomföra alla sorts rörservice.
Våra 7 medarbetare har stor kunskap och erfarenhet inhämtade från lång verksamhet i rörbranschen.

Affärsområdet entreprenad
Består idag av 7 medarbetare, arbetar med olika typer av VVS entreprenader. Dels i bygg- och fastighetsprojekt, och dels i den löpande förvaltningen.

Affärsområdet erbjuder tjänster till byggprojektens samtliga skeden och former, tjänster av typ entreprenader i tidiga skeden, hyresgästanpassningar, ny- och ombyggnad, etc.

Inom detta affärsområde utför vi även som generalentreprenader där installationer är den största delen i entreprenaden. Affärsområdet har ett väl inarbetat produktionsstyrningssystem knutet till företagets kvalitetssystem.

Rörpartner har egenutvecklade kalkylprogram inom områdena anbudskalkyler och produktionskalkyler. Rörpartner’s serviceavdelning har 4 servicebilar och utför VVS-installationer, rör/servicearbeten och mindre entreprenader i stor-Stockholm med omnejd. Produktionsplanen skall följas och eftersträvas i vårt dagliga arbete och dess rutiner.