Affärside

Vi har kompetent ledning, ansvarsfullt yrkesfolk och med moderna produktionsmetoder utföra kostnadseffektiva och säkra VVS-installationer.

Marknaden kan definieras som VVS-service och entreprenader inom bygg- och fastighetsmarknaden. Vårt tjänsteutbud riktar sig mot samtliga aktörer och mot samtliga skeden i ett byggprojekt. Vi verkar i första hand inom Stor-Stockholm.

Vår marknad kan delas in i följande kundsegment

  • Byggherrar (fastighetsbolag, kommuner, stat, landsting, privata byggherrar)
  • Projektledningsföretag
  • Stora entreprenadföretag
  • Små entreprenadföretag
  • Förvaltningsföretag

Våra tjänster täcker all form av VVS service, samt VVS installationer inom samtliga entreprenadformer och delas in i följande segment

  • VVS service i alla former
  • Att vara generalentreprenör inom installationstäta entreprenader
  • Leverera VVS installationer som totalentreprenör
  • Leverera VVS installationer till generalentreprenörer